Illustration av ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth som diskuterar strategier mot olagligt spel

Alarmerande ökning av olagligt spel i Sverige

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) varnar för en oroande ökning av olagligt spel i Sverige. Enligt ny forskning har olicensierad webbtrafik ökat med tio procent sedan 2019. I enlighet med ATG:s data från tredje kvartalet ligger kanaliseringssatserna för reglerat onlinespel mellan 70 % och 82 %. Men denna siffra varierar beroende på spelet. Under tredje kvartalet minskade kanaliseringen av online sportspel med 88%, medan kanaliseringen av online casinon minskade med 74%.

Olagliga Spelsajter Står för Nästan Hälften av Online Casino Pengar

ATG sa att kanaliseringen i båda sektorerna och hela marknaden har kontinuerligt minskat sedan införandet av lagligt vadslagning i Sverige 2019. Dessa satser bygger på antagandet att kostnaden per besök på webbplatser som inte är licensierade är tio gånger högre än på de som är licensierade. Kanaliseringssatserna minskar ännu mer om detta antagande höjs till tjugo gånger. Kanaliseringsgraden är 70 % på marknaden med det högsta utgiftsantagandet. 78% vill spela sport, men 59% vill spela online casino. Detta indikerar att olagliga spelsajter står för nästan hälften av de pengar som spenderas på online casinon i Sverige.

Dessutom uppskattades värdet på den olicensierade marknaden med hjälp av datan. ATG sa att den olagliga marknaden tjänar mellan 3,4 miljarder och 6,7 miljarder kronor per år.

Infiniza Limited och North Point Management Ltd. Dominerar den Olagliga Spelmarknaden

Var händer det olagliga spelet i Sverige? ATG rapporterade att under tredje kvartalet stod två grupper, Infiniza Limited och North Point Management Ltd., för 60 % av den olagliga spelsajttrafiken.

Dessutom upptäckte ATG att 18 av de 20 mest besökta webbplatserna under tredje kvartalet hade samma spelleverantörer som licensierade operatörer. Att ingen av de mest populära webbplatserna fanns på Spelinspektionens förbudslista var kanske den största oron för reglerare. Infinizas Unlimitcasino.com, som fick 150 890 besök under tredje kvartalet, var den mest populära webbplatsen. Andra webbplats som drivs av Infiniza var Refuelcasino.com, som fick 122 135 besök, och följdes av North Point-baserade Quick.bet med 108 290.

ATG hävdade att inga av dessa webbplatser låter dig göra direkta insättningar från ett svenskt bankkonto med BankID. Men under andra kvartalet visade sex webbplatser besökarna sådana insättningsmöjligheter. Under tredje kvartalet uppskattades det totala antalet besökare till strax över en miljon. Efter sex på varandra följande kvartal av tillväxt var detta lägre än en marknadstopp på cirka 1,5 miljoner i det andra kvartalet.

Som kontrast var antalet besök på olagliga spelwebbplatser i Sverige mindre än 100 000 när den lagliga spelmarknaden introducerades i första kvartalet 2019. ATG lovar att ta itu med olagligt spel i Sverige. Hasse Lord Skarplöth, VD för ATG, uttryckte sin oro över de ökande siffrorna för olagligt svenskt spel. Han förklarade att ATG kommer att göra allt de kan för att lösa problemet i framtiden.

Skarplöth uttalade: “Resultaten från våra kvartalsundersökningar är oroande och tyder på att en betydande andel av problemspelarna i Sverige är kopplade till olicensierade spelsajter.” Vi vill att människor ska ha en positiv känsla när de spelar. Och vi hoppas att spelmarknaden kommer att blomstra imorgon istället för idag. Därför kommer ATG att göra allt för att garantera att kampen mot de olicensierade spelbolagen fortsätter varje dag och månad.

Regeringens Skattehöjning för att Minska Olagligt Spel

Regeringen hävdar att möjligheten att höja skatter kan minska olagligt spel. I september föreslog Sveriges regering en höjning av skattesatserna för landet, som skulle öka från 18 % till 22 % av bruttospelintäkterna. De sa att detta kan hjälpa till att hantera sorgen över kanalisering. Skattehöjningen kommer att träda i kraft i Sverige den 1 juli 2024 om den godkänns. Regeringen uppskattar att detta drag kan generera ytterligare 540,0 miljoner SEK i skatteintäkter årligen.

Regeringen säger också att de valde att höja skatten eftersom de trodde att marknaden borde ha stabiliserats efter omregleringen 2019. Dessutom var regeringen uppmärksam på effekterna av kanaliseringen i Sverige och dess grad på marknaden. Regeringen hävdar att en ny skattesats på mer än tjugo procent kommer att bidra till en kanalisering på minst nittio procent.

Trots ekonomiska oro rapporterar ATG tillväxt i tredje kvartalet. Rapporten kommer efter att ATG nyligen meddelade att intäkterna och nettovinsten ökade under tredje kvartalet. Dessa påståenden gjordes trots att den bredare ekonomins oro fortsatte att “molna” deras affärsmiljö. ATG rapporterade att koncernintäkterna från och med den 30 september uppgick till 1,35 miljarder SEK. Detta representerar den näst högsta intäkten under tredje kvartalet någonsin, eftersom det var 4,6% högre än 1,29 miljarder SEK under det föregående kvartalet.

Trots ATG:s problem med mer allmänna ekonomiska problem, som kommer att påverka verksamheten under hela 2023. Dessa inkluderar en nedgång, räntor och stigande priser, som alla påverkar konsumenternas plånböcker. Skarplöth sa att företaget fortfarande har dessa problem, men gruppen har fortfarande växt. Han sa också att ATG är på väg att rapportera sina helårsresultat, som de gjorde förra året.

Skarplöth berättade att efter en nedgång i det första kvartalet som påverkades av ekonomin och pandemieffekterna från föregående år, noterade vi fortfarande tillväxt i det tredje kvartalet. Vi minskar kostnaderna samtidigt som vi ökar intäkterna.

Fokus på kunden, strikta prioriteringar, ersättning av konsulter och kostnadskontroll leder till detta. Men rädslan för att molna vår verksamhetsmiljö kvarstår. Alla våra kunders plånböcker påverkas av höga priser, räntor och nedgång.

Det är roligt att kundernas nöjdhet och antal förblir stabila. Vår position som det största vadslagningsbolaget på den kommersiella licensmarknaden behålls. ATG rapporterar expansion i alla segment. Efter tredje kvartalet rapporterade ATG årlig tillväxt i alla affärsområden. Travspel ökade intäkterna med 1,8 % från föregående år till 1,02 miljarder kronor.

Inkomsten från kasinospel ökade med 24,3% och blev den näst högsta inkomstkällan med 169 miljoner SEK. En ökning med 5,3 % från tredje kvartalet 2022 till totalt 159 miljoner SEK kom från sportspel. Dessutom sa ATG att digitala kanaler genererade 1,20 miljarder SEK av intäkterna. Under tredje kvartalet genererade dess butiker i Sverige och Danmark endast 154 miljoner SEK av koncernintäkterna.

Under tredje kvartalet ökade svenska företag med 3,7% i intäkter på 1,26 miljarder SEK när det gäller geografisk prestation. Den danska delen steg med 18,0% till 92 miljoner SEK jämfört med föregående år. Kostnader ökar inte nettovinst. ATG sa att utgifterna var större på nästan alla områden. Spelskatten ökade med 278 miljoner kronor, men den viktigaste effekten, som räknas som “övriga kostnader”, minskade med 6,6 procent till 548 miljoner kronor.

Efter att ha inkluderat 9 miljoner SEK i vinst från finansiella poster, lämnade detta en skatteföre vinst på 506 miljoner SEK, en ökning med 12,4% jämfört med föregående år. ATG betalade 13 miljoner kronor i skatt och hade en positiv effekt på 1 miljon kronor från utländsk omräkning. Denna ökning med 14,6 % från 2022 lämnade en nettovinst på 494 miljoner SEK.

Dessutom rapporterade företaget att EBITDA för tredje kvartalet steg 12,1% till 576 miljoner SEK. År till år: ATG verkar i enlighet med året innan. Under de nio månaderna fram till den 30 september nådde intäkterna 4,44 miljarder SEK år-till-datum. Trots Skarplöths nämnda ekonomiska problem var detta bara en minskning med 1,1 % jämfört med föregående år.

Travspelsinkomsten minskade med 4,7 % till 2,88 miljarder SEK. Ändå kompenserade tillväxt på andra områden delvis detta. Intäkterna från sportspel steg 11,1 % till 532 miljoner SEK och intäkterna från kasinospel steg 22,7 % till 471 miljoner SEK. ATG kunde minska en mängd kostnader, som spelskatt och andra kostnader. Jämfört med föregående år ökade endast personalkostnaderna och avskrivningar, nedskrivningar och nedskrivningar.

Finansiella vinster uppgick till 29 miljoner kronor, vilket ledde till en skatteföre vinst på 1,27 miljarder kronor, en ökning med 1,4 procent. Totala skattebetalningar uppgick till 39 miljoner SEK, med en negativ utländsk omräkning på 1 miljon SEK. Som ett resultat av detta ökade nettovinsten med 1,2 procent under perioden till 1,23 miljarder SEK.

Dessutom steg EBITDA under de senaste nio månaderna med 0,6 % till 1,48 miljarder SEK. Skarplöth sa att ATG:s mål är att erbjuda våra ägare, Svenska Travsportens Centralförbund och Svenska Galoppsportens Centralförbund, såväl som hela den svenska hästnäringen, långsiktiga möjligheter.

Med tanke på den osäkra ekonomiska utsikten måste vi fortsätta att koncentrera oss på långsiktigt hållbar intäkt, konsultersättning och kostnadskontroll.