Omreglering av den svenska

Vad händer med spelmarknaden i Sverige?

Published:

Author:

Categories:

Den svenska spelmarknaden håller på att omregleras. Vad innebär detta för dig?

Problem

Spelmarknaden är en marknad som det har pratats om i många år. Människor har olika åsikter om den på grund av risken för spelberoende och andra problem. Men en sak som alla är överens om är att den är hårt reglerad av regeringen. Det finns regler och lagar för att försöka se till att saker som matchfixning och penningtvätt inte sker.

Den 1 januari 2019 skedde en stor förändring genom att spelbolag måste få licens från Spelinspektionen. Denna studie tittar på hur en ny reglering har påverkat de spelbolag som erbjuder onlinespel i Sverige.

Teoretiskt ramverk

Teorin bakom studien är att spelmarknader utformas utifrån den övergripande synen på marknaden och statliga regleringar. Data för denna studie samlades in genom att undersöka hur Porters femkraftsmodell och teorier om privata intressen har påverkat spelmarknaderna. Studien syftade också till att ge en grundläggande förståelse för hur spelmarknaderna har förändrats av omregleringen och att lyfta fram områden som behöver diskuteras mer utifrån empirin.

Metod

I studien användes kvalitativa forskningsmetoder och en abduktiv forskningsansats. Studien samlade in data genom tio semistrukturerade intervjuer med personer som hade erfarenhet av den digitala spelbranschen både före och efter att regleringen infördes. Intervjusvaren sammanställdes och analyserades enligt grundad teori, vilket ledde fram till studiens slutsatser. Kunskapsluckor fylldes genom att läsa litteratur.

Resultat

Studien visade att den totala omsättningen på den licensierade spelmarknaden inte har förändrats särskilt mycket sedan den omreglerades, men att andelen onlinespel har ökat. Efter regleringen växte de digitala spelföretagen snabbt och blev starkare på marknaden. De var tvungna att investera i efterlevnad och teknik för att uppfylla de krav som tillsynsmyndigheten ställde, vilket ledde till ökade kostnader.

Licensierade spelbolag har fått minskad lönsamhet på grund av spellagen, men alla bolag har inte drabbats. Spellagen har förhindrat vissa typer av spel, vilket har gjort det lättare för olicensierade spelbolag att lyckas. Regleringen har skapat både goda och dåliga möjligheter för licensierade spelbolag när det gäller marknadsföring och kundrelationer.

Vi har funnit att det är bra för folkhälsan, kundrelationerna och alla licensierade företag att inte inkludera illegala aktörer på marknaden. Det finns starka bevis för att införandet av B2B-licensering har potential att öka kanaliseringen. När det gäller de tillfälliga pandemirestriktionerna har de kommit att påverka produkterna och spelupplevelsen negativt genom att införa en tidsgräns och insättningsgräns.

  Läs mer om skribenten

  Senaste inläggen

  • Utforska Världen av Neosurf Casino Utan Svensk Licens

   Utforska Världen av Neosurf Casino Utan Svensk Licens

   Utforska Världen av Neosurf Casino Utan Svensk Licens Neosurf casino utan svensk licens erbjuder en unik spelupplevelse för de som söker alternativ utanför den svenska regleringsramen. Dessa casinon, som ofta inkluderar live casino-spel, ger spelare tillgång till en värld av spel utan de begränsningar som svenska licenser innebär. Detta skapar en attraktiv miljö för spelare…

   Läs mer

  • En översikt över det mest populära casinot utan svensk licens i april 2024

   En översikt över det mest populära casinot utan svensk licens i april 2024

   Vilket casino utan svensk licens är populärast i april 2024? Denna fråga har fått många spelentusiaster att spekulera och diskutera. I en tid där alternativen är många och konkurrensen är hård, är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och populära val. I denna blogg kommer vi att utforska och analysera det…

   Läs mer

  • Casino Cosmopol Anpassar sig till den Digitala Tidsåldern

   Casino Cosmopol Anpassar sig till den Digitala Tidsåldern

   Casino Cosmopol, Sveriges prestigefyllda kasinokedja som ägs av Svenska Spel, har genomgått förändringar för att anpassa sig till den växande konkurrensen från digitala spelplattformar. Den här artikeln granskar de beslut som fattats, orsakerna bakom dem och hur de speglar den bredare trenden av förändring i spelindustrin. Förändrade Öppettider Anpassade till Gästernas Behov Från och med…

   Läs mer